מדליות
מקום 1
סין
סין
32
23
16
מקום 2
ארצות הברית
ארה"ב
27
33
24
מקום 3
יפן
יפן
21
7
13
מקום 52
ישראל
ישראל
1
0
2